Individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání (IV)

Domškoláci

Jak to probíhá

Povinnou školní docházku je možné si u nás plnit individuálně, bez docházky do školy. Dítě, které se vzdělává individuálně (hovorově "domškolák"), k nám dorazí 2x ročně v lednu a květnu na přezkoušení. Přezkoušení zahrnuje pohovor nad portfóliem, které si volí dítě samo. Pohovoru se účastní učitel, dítě a rodič. Dítě má možnost individuální konzultace/návštěvy školy. 

Školné

Školné činí 6000 Kč na rok. 

Pokud jsou ve škole sourozenci, tak činí školné za prvního z nich 6000 Kč na rok a za každého dalšího sourozence činí školné 4000 Kč za rok.

Dále vybíráme jednorázový příspěvek na budovu ve výši 4000 Kč při přijetí žáka. 

Školné nezahrnuje náklady na pomůcky a učebnice.

Osobní přijímací pohovor

Pohovor u nás probíhá formou rozhovoru s rodičem a pozorování dítěte. Pohovor se koná buď v prostorách naší školy ve Šlapanicích, nebo online. Našim učitelům jde o to, aby pohovor proběhl v pohodovém duchu, bez nátlaku na dítě a bez "zkoušení znalostí". Není třeba si nic předem připravovat nebo s sebou vozit. Pokud ale nějaké materiály (např. obrázky) přivezete, rádi se podíváme.

Termín pohovoru určujeme my, ale pokud rodičům nevyhovuje, hledáme jiný tak, aby byl pro všechny zúčastněné přijatelný.

O přijetí a schválení IV rozhoduje ředitel.

Přihláška

Všechny zájemce prosíme o vyplnění přihlášky dole na této stránce. 

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Markétu:

Markéta PodešvováMomentálně máme plno a nové žáky na individuální vzdělávání budeme přijímat pouze na uvolněná místa.

Budoucím prvňáčkům a dětem mladšího školního věku doporučujeme hledat si i jiné možnosti.