Organizace školního roku

Školní rok 2023/2024

První školní den

Seznámení se školou

4. 9. 2023

Svátek + ředitelské volno (1 den)


29. 9. 2023

Podzimní prázdniny


26. - 27. 10. 2023

Svátek 


17. 11. 2023

Ředitelské volno


22. 12. 2023

Vánoční prázdniny


23. 12. 2023 - 2. 1. 2024

Ředitelské volno + pololetní prázdniny


1. - 2. 2. 2024

Jarní prázdniny


5.2. - 11. 2. 2024

Velikonoční prázdniny + svátky


28.3. - 1.4. 2024

Ukončení školního roku

Sejdeme se opět 2. 9. 2024

28. 6. 2024


Prázdniny ve všech základních školách v Česku se řídí vyhláškou 16/2005 Sb., o organizaci školního roku.

V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše pět volných dnů ve školním roce.


Konzultační hodiny

Konzultační hodiny jsou na individuální domluvě s průvodci a patrony dětí.