Přijímání dětí

Přijímací řízení a zápis do
1. ročníku 2024/2025

Průběh přijímacího řízení do 1. ročníku:

  1. vyplnění dotazníku (pokud už jste dotazník vyplňovali, není nutné znovu)
    Vyplnit dotazník
  2. absolvování besedy o základních principech školy, která se uskuteční dne 30. 1. v 15:30 v prostorách školy
  3. účast na jednom ze dvou adaptačních pátků (16. února nebo 1. března), jehož součástí je i 30minutový osobní pohovor obou rodičů se zástupci školy (odkaz na rezervaci termínu budeme posílat na základě vyplněného dotazníku)
  4. den ve škole s rodičem - termíny budeme domlouvat na základě osobních pohovorů
  5. absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu - 9. dubna 2024 od 10:00 do 15:00.


Do prvního ročníku budeme přijímat 10 dětí. Uchazeči budou přijímáni na základě následujících kritérií:

  1. rodina souzní s konceptem školy a zákonní zástupci znají a sdílejí alternativní pedagogický přístup školy (0 - 6 bodů)

  2. sourozenec nebo sourozenci vzdělávající se v naší škole (1 bod)

V případě shodného počtu bodů rozhodne o přijetí los.


Vyhlášení výsledků bude pod registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy. O přijetí/nepřijetí dítěte budou zákonní zástupci vyrozuměni i e-mailem.


Přestup žáka z jiné školy na denní docházku

Řešíte přestup žáka z jiné školy k nám na denní docházku? Vyplňte prosím tento dotazník.


Přijímání žáků na individuální vzdělávání

Máte zájem přihlásit dítě k nám na individuální vzdělávání? Podívejte se, jak to probíhá.