O škole

O nás, našich plánech a hodnotách

My a naše vize

Základní škola ARKTUR je soukromá škola zapsaná v rejstříku MŠMT. Výuka probíhá podle ŠVP vytvořeného na základě RVP.

Věříme, že učení je pro děti přirozené a děti se chtějí učit. Našim úkolem je jim být průvodci, ukazovat možnosti, inspirovat a dělat vše pro to, abychom jim byli dobrým vzorem.

Naše koncepce vychází ze svobodných demokratických škol

Hodnoty naší školy

Respekt

Lehkost a harmonie

Otevřená komunikace

Důvěra

Zodpovědnost


Naším výkonným orgánem je sněm, kde dospělí rozhodují společně s dětmi. Na sněmech hlasujeme o pravidlech, nových členech, výletech a mnoha dalších věcech.
Všechny nápady jsou vítány.

Na čem si dále zakládáme 

Vzděláváme se svobodně

Máme věkově smíšený kolektiv

Budujeme podnětné prostředí

Snažíme se spolupracovat a navzájem si pomáhat

Věříme, že základem učení je vnitřní motivace dítěte

Moc krásně mluví o vnitřní motivaci Jana Nováčková - psycholožka. Zde se můžete podívat na video, kde se zmiňuje o sebeřízeném vzdělávání a unschoolingu. Plně souzníme s tímto přístupem k dětem a snažíme se touto cestou jít.