O škole

O nás, našich plánech a hodnotách

My a naše vize

Základní škola ARKTUR je soukromá škola zapsaná v rejstříku MŠMT. Výuka probíhá podle ŠVP vytvořeného na základě RVP.

Věříme, že učení je pro děti přirozené a děti se chtějí učit. Našim úkolem je jim být průvodci, ukazovat možnosti, inspirovat a dělat vše pro to, abychom jim byli dobrým vzorem.

Naše koncepce vychází ze svobodných demokratických škol

Hodnoty naší školy

Na čem si u nás zakládáme a co je pro nás důležité

Podnětné prostředí

Dobré vztahy a otevřená komunikace

Věkově smíšený kolektiv

Zodpovědnost

Důvěra v dítě a jeho vnitřní motivaci

Společné rozhodování dětí i dospělých

Respekt k sobě i ostatním

Spolupráce a vzájemná pomoc

Svoboda ve vzdělávání