Základní informace

Co potřebujete vědět?

Kde se škola nachází?

V nádherné budově na Nádražní ulici ve Šlapanicích u Brna.

Kdy a jak mohu dítě přihlásit do Vaší školy?

Žáky do školy přijímáme formou přestupu z jiné školy. Vzhledem k alternativnímu charakteru naší školy je nutné, aby se rodiče i dítě podrobně seznámili s naší vzdělávací koncepcí. Žáky do 1. ročníku vybíráme prostřednictvím přijímacího řízení.

A co se budou děti učit?

Číst, psát, počítat, ale taky běhat, skákat, hrát si nebo třeba komunikovat, respektovat se, spolupracovat. A hlavně se budou učit, jak být spokojení sami v sobě.

Jaké je školné?

Protože jsme škola soukromá, docházka je zpoplatněna. Školné pro denní studium je 5000 Kč/měsíc a pro domškoláky 6000 Kč/rok. 

Dále je potřeba uhradit jednorázový příspěvek 4000 Kč na rekonstrukci místa poskytovaného vzdělávání.

Přihláška

V případě zájmu o naši školu je vhodné nejprve vyplnit dotazník k přihlášení, který najdete na stránce Přijímání dětí. Vyberte zde ze tří možností (dotazník pro budoucí prvňáčky, pro přestup z jiné školy nebo pro individuální vzdělávání). Na jeho základě si domluvíme osobní setkání, aby se zákonní zástupci mohli podrobně seznámit s pedagogickou koncepcí naší školy a nekupovali "zajíce v pytli".  

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

Základní škola Arktur, Trboušany 145, 664 64 Trboušany, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Lenkou Krmelovou, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022-2023 takto:

01-2022

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 30. 8. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 30. 8. 2022 na webových stránkách školy www.arktur.cz.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data jeho oznámení, a to prostřednictvím Základní školy Arktur, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Mgr. Lenka Krmelová
ředitelka školy