Výsledky zápisu

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/25
(denní docházka)

V souladu s § 67, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuje ředitelka školy seznam uchazečů:

PŘIJATÍ:

Registrační číslo: 2024-01

Registrační číslo: 2024-02

Registrační číslo: 2024-03

Registrační číslo: 2024-04

Registrační číslo: 2024-05

Registrační číslo: 2024-06

Registrační číslo: 2024-07

Registrační číslo: 2024-08

Registrační číslo: 2024-09

Registrační číslo: 2024-10

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Střední školy a základní školy Arktur, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, vyzvednutí bude možné na vyžádání v kanceláři školy.

Mgr. Lenka Krmelová
ředitelka školy