Dokumenty

Rozhodnutí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 

Základní škola Arktur, Trboušany 145, 664 64 Trboušany, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Lenkou Krmelovou, jako příslušný správní orgán, rozhodla v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022-2023 takto:

01-2022

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 30. 8. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 30. 8. 2022 na webových stránkách školy www.arktur.cz.

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data jeho oznámení, a to prostřednictvím Základní školy Arktur, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Mgr. Lenka Krmelová
ředitelka školy