Domškolácký klub Síla dětství

Domškolácký klub Síla dětsví

Domškolácký klub je prostor pro setkávání domškoláků žijících v našem jihomoravském regionu

Domškoláci je označení dětí, které nechodí každý den do školy, navštíví ji jen každé pololetí při přezkoušení. Své vzdělání mají nejen ve svých rukou, odpovědnost také leží na bedrech rodičů. 

Náš klub dává dětem možnost spolupracovat na různorodých projektech, učit se navzájem, hrát si, tvořit, sportovat, pracovat nebo spolu jen tak být. Prostě je to prostor pro cokoliv, co je fajn dělat s kamarády. 

Klademe si za cíl jim vytvořit zajímavé, podnětné a příjemné prostředí, kam budou děti rády přicházet a odkud si budou odnášet cenné poznatky a přátelství.