Finanční podpora pro ZŠ Arktur

16.04.2023

Název projektu: OPJAK Šablony I pro ZŠ Arktur

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004994

Výše podpory: 529 563,00 Kč


"Tento projekt je spolufinancován EU."


Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent ZŠ, kariérový poradce ZŠ), osobnostně sociální, profesní rozvoj a spolupráci pracovníků ve vzdělávání, spolupráci s rodiči žáků a veřejností a inovativní vzdělávání žáků a účastníků školní družiny.


Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.