Ředitelské volno 26.4.

16.04.2023

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

Ve středu 26.4. 2023 vyhlašuji ředitelské volno z technických a organizačních důvodů v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

Školní družina nebude v provozu.

Mgr. Lenka Krmelová, ředitelka školy